Vastuullisuus

Pieniä tekoja, isoja vaikutuksia!

Me Koivuniemen Herran farmilla sitoudumme työskentelemään kestävämmän matkailu-Merikarvian ja matkailu-Suomen puolesta.

Matkailutoimijoiden yhteiset periaatteet ovat kannanotto yhteistyöhön, ekologiseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, kulttuuriperintöön sekä sosiaaliseen kestävyyteen ja hyvinvointiin. Periaatteilla otetaan kantaa toimien pitkäjänteisyyteen ja paikallisuuteen, laatuun, turvallisuuteen sekä ilmastonmuutokseen ja resurssiviisauteen. Lisäksi panostetaan vastuullisuusviestintään, taloudelliseen kestävyyteen ja kilpailukykyyn. Näihin periaatteisiin myös sitoudutaan!

1. Teemme reilua yhteistyötä
Kehitämme matkailua yhteistyössä muiden alueemme ja alamme toimijoiden kanssa. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa yhteiskunnan ja matkailun tulevaisuuteen. Haluamme, että alueellamme on hyvä asua ja vierailla nyt ja tulevaisuudessa, joten teemme päätöksiä, jotka ovat kestäviä myös tuleville sukupolville. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, ja harjoitamme vain reilua ja rehellistä kaupankäyntiä.

2. Huolehdimme luonnosta
Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja luonnon monimuotoisuutta. Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan turvaa osaltaan hyvän elämän mahdollisuudet ja puhtaan toimintaympäristön säilymisen alueellamme. Huolehdimme myös eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta.

3. Kunnioitamme kulttuuriperintöä
Vaalimme alueemme kulttuuriperintöä. Tavoitteemme on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Ymmärrämme myös, että kulttuurit ovat aina kehittyneet vuorovaikutuksessa ja ottaneet oppia toisiltaan.

4. Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa
Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän taustastaan. Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti.

5. Suosimme paikallista
Tuemme alueemme tuotteita, palveluita ja yrityksiä, ja tavoitteemme on työllistää paikallisia ihmisiä. Suosimme suomalaisista raaka-aineista tehtyä ruokaa. Osallistamme asukkaita ja yrityksiä heitä koskevissa asioissa.

6. Panostamme turvallisuuteen ja laatuun
Huolehdimme paikallisten asukkaiden, henkilökuntamme ja vieraittemme turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten noudattamisesta. Kun kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme laatu edellä, luomme edellytyksiä oman toimintamme jatkuvuudelle.

7. Huomioimme ilmastovaikutukset
Teemme ilmaston kannalta hyviä valintoja ja pienennämme hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ja aktiivisella mittaamisella tavoittelemme tehokkaampaa energian ja resurssien käyttöä.

8. Viestimme avoimesti
Viestimme alueellamme rohkeasti matkailun vastuullisista teoista sekä tulevista suunnitelmista ja visioista. Haluamme, että Suomen kestävä matkailu tunnetaan maailmalla. Kerromme avoimesti onnistumista, mutta myös haasteista.

9. Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme
Olemme valmiita uudistamaan palveluitamme ja tuotteitamme, jotta niille riittää kysyntää myös tulevaisuudessa. Vakaa talous ja eettinen liiketoiminta luovat perustan toiminnan kestävälle kehittämiselle.

10. Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin
Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja näiden kestävän matkailun periaatteiden toteuttamisessa. Teemme kestävän matkailun toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimimme jatkossa yhä systemaattisemmin. Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää myös tulevaisuudessa.

SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND

Olemme mukana kestävän kehityksen edistämisen STF-ohjelmassa, jonka Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille, jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja turvaamaan tulevaisuutensa. Ohjelmalla saavuttaa Sustainable Travel Finland -merkin.

Lisätietoja:

EU ECOLABEL / EU-YMPÄRISTÖMERKKI

Olemme valinneet yrityksemme ympäristöjärjestelmäksi EU-ympäristömerkin. Auditoitavan ympäristöohjelman tuella vähennämme ympäristövaikutuksia jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Maalaishotelli Hanna & Magnukselle myönnettiin Ecolabel-merkki keväällä 2022, kolmantena majoituskohteena Suomessa.

Lisätietoja löydät täältä!

Ruokaa suomalaisista raaka-aineista

Suomalaisen ruoan tuottaja mahdollistaa maukkaan, puhtaan ja turvallisen ruoan lautasillemme, jota mekin haluamme asiakkaillemme tarjota. Farmilla käytämme vain suomalaista lihaa ja maitotuotteita, lihajalosteita, kananmunia sekä marjoja. Lisäksi tarjoiltavat kalat ovat merikarvialaisilta kalastajilta. Tuetaan yhdessä kotimaisia tiloja ja tuottajia, jotta saamme nauttia suomalaista ruokaa tulevaisuudessakin!